Zesłanie Ducha Świętego 2024 – Pismo Święte i modlitwy o przyjście Ducha Świętego

Po drugiej stronie każdego krzyża znajdujemy nowe życie w Duchu Świętym, to nowe życie, które osiągnie swoje wypełnienie w zmartwychwstaniu.

Papież Jan Paweł II

Spis treści

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego uznaje, czasami pomijaną, trzecią Osobę Trójcy Świętej, Ducha Świętego.

Świętując rolę Ducha Świętego w zapoczątkowaniu Kościoła, Zielone Świątki odbywają się w siódmą niedzielę (50. dzień) po Wielkanocy.

Zesłanie Ducha Świetego następuje po Wniebowstąpieniu, kiedy to Jezus wstąpił do nieba i nie był już fizycznie obecny ze swoimi uczniami.

Zanim opuścił uczniów, Jezus powiedział im: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).

Dzięki zstąpieniu Ducha Świętego w postaci potężnego wiatru, który rozniecił nad nimi języki ognia, uczniowie rozpoznali, że Jezus rzeczywiście jest z nimi, chrzcząc ich Duchem Świętym i wzmacniając ich misję.

Zesłanie Ducha Świętego w Biblii – Dzieje Apostolskie

W tradycji chrześcijańskiej o Pięćdziesiątnicy dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich.

W pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich Jezus nawiązuje do zesłania Ducha Świętego na swoich uczniów:

A podczas wspólnego posiłku4 kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni5 Duchem Świętym». (Dzieje Apostolskie 1, 4-5)

«Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». (Dzieje Apostolskie 1, 8)

Następny rozdział Dziejów Apostolskich zawiera wypełnienie słów Jezusa. «Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». (Dzieje Apostolskie 1, 8)

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dzieje Apostolskie 2, 2-4)

Zebrani postrzegali to jako chrzest „Duchem Świętym”, zgodnie z obietnicą Jezusa, i uznali to za zlecenie, by być świadkami Jezusa „aż po krańce ziemi”. Dlatego właśnie Pięćdziesiątnica jest znana jako narodziny Kościoła.

Pięćdziesiątnica w Starym Testamencie

Chrześcijańskie obchody Pięćdziesiątnicy mają swoje korzenie w żydowskich zwyczajach, ponieważ są związane z żydowskim świętem Szawuot.

Szawuot, znane również jako Święto Tygodni (a czasami określane w inny sposób), upamiętnia Mojżesza otrzymującego Torę na górze Synaj. Jest ono obchodzone 50 dni (siedem tygodni) po Pasce, stąd nazwa „Święto Tygodni”.

Świętuje również żniwa, jak dowiadujemy się z Księgi Wyjścia:

„Będziesz obchodził Święto Tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu roku.”. (Wyjścia 34, 22)

Kiedy w dzisiejszych czasach słyszymy „Pięćdziesiątnica”, myślimy o wydarzeniach, o których dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich. Kiedy Dzieje Apostolskie wspominają, że naśladowcy Jezusa zebrali się na Pięćdziesiątnicę, oznacza to, że byli razem w Jerozolimie na „żydowskiej” Pięćdziesiątnicy.

Liturgia Słowa na Zesłanie Ducha Świętego

Liturgie Zesłania Ducha Świętego zazwyczaj co roku zwraca uwagę na podobne fragmenty Pisma Świętego.

Opis Pięćdziesiątnicy w Dziejach Apostolskich zwykle stanowi pierwsze czytanie. Ewangelia ta często pochodzi od Jana i zawiera fragmenty, w których Jezus zwraca się do uczniów w sprawie Ducha Świętego.

USCCB zawiera pełne codzienne czytania na Zesłanie Ducha Świętego i na każdy dzień.

Modlitwy na Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego to ważny czas na modlitwę i wsłuchiwanie się w to, jak Bóg nas powołuje i zleca nam zadania, tak jak uczynił to z uczniami.

W homilii wygłoszonej w dniu homilii papież Franciszek prosił ludzi, aby „otworzyli swoje serca na Ducha Świętego”.

Modlitwy do Ducha Świętego są zazwyczaj modlone podczas Pięćdziesiątnicy i mogą być tak proste, jak ciche powtarzanie w głowie „Przyjdź, Duchu Święty”, kiedy tylko pozwala na to czas w ciągu dnia.

Rozważ także następujące krótkie modlitwy:

  • „Ojcze Niebieski, w ten dzień Pięćdziesiątnicy pozwól mi poczuć, jak Duch Święty oblewa mnie, prowadząc mnie Twoimi drogami i pomagając mi usłyszeć Twoje wezwanie”.
  • „Niech Duch Święty mnie umacnia, chroni, zachęca i prowadzi dziś i przez wszystkie dni”.
  • „Boże, ucisz moje serce i głowę, abym był świadomy/a daru Ducha Świętego w moim życiu. W głosach innych niech rozpoznam Twój głos. W czynach innych niech rozpoznam Twoją miłość. W chwilach stresu niech czuję pokój, który przynosi Twój Duch. Amen.”

Często zadawane pytania na temat Pięćdziesiątnicy

Czym jest Pięćdziesiątnica?

Zesłanie Ducha Świętego upamiętnia zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów, zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Wielu uznaje Pięćdziesiątnicę za narodziny Kościoła.

Jaki jest kolor Zielonych Świątek?

Czerwony jest oficjalnym kolorem kościelnym Pięćdziesiątnicy, symbolizującym ogień Ducha Świętego.

Ile dni po Wielkanocy przypada Pięćdziesiątnica?

Zesłanie Ducha Świętego przypada 50 dni (siedem tygodni) po Wielkanocy i 10 dni po Wniebowstąpieniu.

Kiedy przypadają Zielone Świątki w 2024 roku?

Zesłanie Ducha Świętego przypada zawsze 50 dni po Wielkanocy. W 2024 roku Zielone Świątki odbędą się w niedzielę 19 maja.

Pin It on Pinterest