Wielkanoc: Spis treści

O co chodzi w Wielkanocy?

W Boże Narodzenie świętujemy Wcielenie – Bóg staje się człowiekiem – wraz z narodzinami Jezusa. Podczas Wielkiego Postu wspominamy krzyż – ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

W Wielkanoc radujemy się pustym grobem – zmartwychwstaniem Jezusa. Wielkanoc to dzień, w którym Jezus zmartwychwstał po ukrzyżowaniu.

Pusty grób oznacza, że słowa Jezusa są prawdziwe. Wypełnił obietnice Pisma Świętego i pokonał grzech i śmierć.

Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, świat postrzegałby Go jako zwykłego proroka lub nauczyciela, zamiast tego, kim jest: Synem Bożym, Mesjaszem.

Jezus pokonujący śmierć jest powodem, dla którego znamy dziś Jego imię. To fundament całego chrześcijaństwa. Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Jezus otworzył niebo dla nas wszystkich. Dzięki Wielkanocy wiemy, że bez względu na to, jakich cierpień doświadczamy lub z jakimi grzechami się zmagamy, Bóg zawsze jest z nami.

Wielkanoc jest wszystkim.

Jego znaczenie jest jasne od samego początku w Biblii.

Biblijne korzenie Wielkanocy

Każda z Ewangelii zawiera opis zmartwychwstania Jezusa – cudu zmieniającego świat, będącego sercem Wielkanocy.

Wersja Jana przedstawia Marię wzywającą Szymona Piotra i innych uczniów do zbadania grobu po tym, jak zobaczyła, że kamień został odsunięty:

Wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, gdy było jeszcze ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła, że kamień został odsunięty od wejścia. Przybiegła więc do Szymona Piotra i drugiego ucznia, tego, którego Jezus kochał, i powiedziała: „Zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli!”. Piotr i drugi uczeń wyruszyli więc do grobu. 4 Obaj biegli, ale drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł do grobu. Pochylił się i spojrzał na leżące tam paski bielizny, ale nie wszedł do środka. Wtedy Szymon Piotr poszedł za nim i wszedł prosto do grobu. Zobaczył leżące tam paski płótna, a także szmatkę owiniętą wokół głowy Jezusa. Szmatka wciąż leżała na swoim miejscu, oddzielona od pościeli. W końcu drugi uczeń, który pierwszy dotarł do grobu, również wszedł do środka. Zobaczył i uwierzył.

John 20 1-8

Relacja Mateusza o pustym grobie zawiera wzmiankę o gwałtownym trzęsieniu ziemi i aniołach zstępujących na ziemię:

Po szabacie, gdy świtał pierwszy dzień tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły zobaczyć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł Pański zstąpił z nieba, zbliżył się, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawicę, a ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy byli wstrząśnięci strachem przed nim i stali się jak martwi. W odpowiedzi anioł rzekł do kobiet: „Nie bójcie się! Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tutaj, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie i zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Potem idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i idzie przed wami do Galilei; tam Go ujrzycie”. Oto wam powiedziałem”. Potem szybko odeszli od grobu, przestraszeni, ale uradowani, i pobiegli oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus spotkał ich na drodze i pozdrowił ich. Podeszli, objęli jego stopy i oddali mu hołd. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Powiedzcie moim braciom, żeby poszli do Galilei, a tam Mnie zobaczą”.

Mateusza 28: 1-10

Paweł szczegółowo omówił zmartwychwstanie i jego znaczenie w swoim pierwszym liście do Koryntian:

Ale Chrystus rzeczywiście został wzbudzony z martwych, jako pierwociny tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyjdzie zmartwychwstanie. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy po kolei: Chrystus, pierwociny; następnie, gdy przyjdzie, ci, którzy do Niego należą. Wtedy nadejdzie koniec, kiedy przekaże królestwo Bogu Ojcu po zniszczeniu wszelkiego panowania, władzy i mocy. Musi bowiem panować, dopóki nie położy wszystkich swoich wrogów pod swoje stopy. Ostatnim wrogiem, którego należy zniszczyć, jest śmierć. On bowiem „wszystko poddał pod Jego stopy”. Teraz, gdy mówi się, że „wszystko” zostało mu poddane, jasne jest, że nie obejmuje to samego Boga, który wszystko poddał Chrystusowi. Kiedy to uczyni, sam Syn zostanie poddany Temu, który wszystko Mu poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

I Koryntian 15: 20-28

Jak ustalana jest data Wielkanocy? Dlaczego Wielkanoc wypada w różnych terminach?

Paweł wyraźnie pisze o tym, że Jezus pokonał śmierć i co to oznacza dla całej ludzkości.

Ale nie wysłał zaproszeń do kalendarza na coroczne obchody Wielkanocy!

Dla rzymskich katolików i innych zachodnich odłamów chrześcijaństwa tradycja obchodzenia Wielkanocy w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca sięga Soboru Nicejskiego w 325 roku.

W przeciwieństwie do świąt takich jak Boże Narodzenie (25 grudnia), które są stałe w kalendarzu, Wielkanoc jest tak zwanym świętem ruchomym. Rzeczywista data obchodzenia Wielkanocy zmienia się z roku na rok.

Ponieważ tak wiele uroczystości i obchodów kręci się wokół daty Wielkanocy, a obchody nie były tak wszechobecne jak obecnie, wczesny Kościół uznał za ważne ogłoszenie daty Wielkanocy.

Praktyka ta, znana jako proklamacja Epifanii, ma miejsce do dziś.

W 2024 roku Wielkanoc będzie miała miejsce 31 marca.

Wielki Tydzień i Triduum Paschalne

Wielkanoc stanowi kulminację Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna się w Niedzielę Palmową –po raz pierwszy słyszymy czytanie Męki Pańskiej.

Wielki Tydzień obejmuje Triduum Paschalne, które rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej, obejmuje Wielki Piątek i kończy się Wigilią Paschalną. Seria nabożeństw liturgicznych od czwartku do soboty jest wyjątkowa i bogata. Każda liturgia zawiera hymny, szaty liturgiczne, modlitwy i inne szczegóły, które występują tylko raz w roku w kalendarzu liturgicznym.

Msza w Niedzielę Wielkanocną, choć uroczysta, bardziej przypomina Mszę w czasie zwykłym.

Uczestnictwo w Wigilii Paschalnej w sobotę spełnia niedzielny obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej.

Sezon Wielkanocny

Wielkanocnych słodyczy i dekoracji nie znajdziesz w supermarkecie po Niedzieli Wielkanocnej.

Podczas gdy świecki świat odchodzi od zajączków i czekolady, Kościół nadal świętuje Wielkanoc długo po zjedzeniu ostatnich resztek szynki.

Okres wielkanocny jest drugim co do długości okresem liturgicznym. Tylko zwykły czas jest dłuższy.

Kościół świętuje okres wielkanocny (znany również jako „Wielkanoc”) przez 50 dni, którego kulminacją jest święto Pięćdziesiątnicy, w którym Pismo Święte (Dz 2:1-31) mówi nam, że Duch Święty zstąpił na Apostołów.

Niedziela Miłosierdzia Bożego i Wniebowstąpienie Pańskie, święto obowiązkowe, przypadają w okresie wielkanocnym.

Liturgie wielkanocne

Oprócz jasnych kolorów i eleganckich strojów wśród zgromadzonych, liturgie wielkanocne charakteryzują się pewnymi zauważalnymi zmianami w stosunku do tych, które odbywają się w zwykłym czasie. Szaty liturgiczne kapłana są koloru białego (lub złotego), co stanowi oderwanie od fioletu noszonego podczas Wielkiego Postu.

Najbardziej zauważalne zmiany obejmują powrót do śpiewania zarówno Gloria, jak i Alleluja (przed Ewangelią), które nie są częścią liturgii wielkopostnych.

Kolejną zmianą jest rytuał zraszania. Prezbiter kropi wodą święconą całe zgromadzenie, często używając małego przedmiotu przypominającego patyk, znanego jako aspergillum. Zastępuje on Akt Pokuty podczas Mszy Świętej i przypomina nam o naszych przyrzeczeniach chrzcielnych.

Wreszcie, wierni mogą zauważyć niewielką zmianę w języku używanym podczas modlitw wiernych. Czasami w modlitwach używa się słów „Modlimy się do zmartwychwstałego Pana” jako ukłon w stronę okresu wielkanocnego.

Ogólnie rzecz biorąc, modlitwy podczas Wielkanocy są szczególnie uroczyste.

Modlitwy wielkanocne

W radosnych chwilach ważne jest, aby pozostać blisko Boga, dziękując Mu za wszystkie sposoby, w jakie nas błogosławi.

Dlatego znalezienie czasu na modlitwę w każdym momencie świętowania jest ważne.

Jest to szczególnie prawdziwe, gdy świętujemy Wielkanoc.

Modlitwy wielkanocne można odmawiać w dzień Wielkanocy i przez cały okres wielkanocny. Zastanów się nad cudem Wielkanocy i innymi promiennymi cudami, które miały miejsce w historii Kościoła.

Przejrzyj naszą pełną listę modlitw wielkanocnych na rok 2024.

Życzenia Wielkanocne: Jak życzyć komuś Wesołych Świąt

Czasami telefon zaczyna dzwonić, zanim jeszcze wielkanocny zajączek skończy napełniać koszyczki.

„Wesołych Świąt Wielkanocnych!”

SMS-y, połączenia, e-maile i posty w mediach społecznościowych sprawiają, że nasze telefony brzęczą od znajomych i rodziny dzielących się wiadomościami.

Możesz chcieć złożyć życzenia wielkanocne, ale nie wiesz, co powiedzieć. Hallow opracował szczegółową listę życzeń wielkanocnych na 2024 rok, obejmującą różne sytuacje i odbiorców.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że nikt nie oczekuje, że twoja wiadomość będzie tak poetycka jak kartka z życzeniami. Sentyment i myśl są o wiele ważniejsze niż dokładne sformułowanie!

ZOBACZ WIĘCEJ: Wesołych Świąt Wielkanocnych

Grecka prawosławna Wielkanoc w 2024 r.

Wschodnie kościoły prawosławne, takie jak Grecki Kościół Prawosławny i Rosyjski Kościół Prawosławny, działają według innego kalendarza i harmonogramu niż wiele zachodnich gałęzi chrześcijaństwa.

Wielki Post, który w tradycji prawosławnej poprzedza Wielkanoc, rozpoczyna się w Czysty Poniedziałek. Sobota Łazarza odbywa się w sobotę poprzedzającą Wielki Tydzień. Dni poprzedzające Wielkanoc w tradycjach wschodnich obejmują:

W 2024 roku prawosławna Wielkanoc odbędzie się 5 maja, ponad miesiąc po Wielkanocy w kościołach katolickich i zachodnich.

Papież Jan Paweł II był znany ze swojej pracy ekumenicznej, starając się zjednoczyć różne formy chrześcijaństwa, które być może pewnego dnia obejmą powszechne obchody Wielkanocy.

Wielkanoc czasami pokrywa się również z żydowskim świętem Paschy, które Jezus obchodził w noc przed śmiercią.

Wielkanoc FAQ

Czy pisanki są religijne?

Pisanki symbolizują Chrystusa wychodzącego z grobu. Stały się one popularnym elementem świeckich obchodów Wielkanocy, ale mają religijne korzenie. W 2014 roku papież Franciszek wysłał furgonetkę wypełnioną czekoladowymi jajkami do dzieci w lokalnym szpitalu.

Skąd wziął się zajączek wielkanocny? Co to ma wspólnego z Wielkanocą?

Zajączek wielkanocny przybył do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku od niemieckich imigrantów, którzy mieli tradycję „Oschter Haws”. Zajączek wielkanocny może być symbolem dawania i przypomnieniem wszystkiego, co dał nam Chrystus.

Dlaczego zajączek wielkanocny przynosi jajka?

Jeśli zajączek wielkanocny jest symbolem dawania, a jajka przypominają o zmartwychwstaniu Jezusa, to ma sens, że zajączek wielkanocny przynosi prezenty w postaci jajek.

Jaki jest kolor Wielkanocy?

Chociaż pastelowe kolory są popularne w strojach wielkanocnych, biel jest oficjalnym kolorem Wielkanocy, a szaty księdza będą biało-złote w Niedzielę Wielkanocną.

Jak długo trwa czuwanie wielkanocne?

Wigilia Paschalna jest najdłuższą liturgią w roku. Rozpoczyna się o zachodzie słońca i zwykle trwa co najmniej dwie godziny. Czynniki, które określają dokładną długość liturgii, obejmują to, czy katechumeni zostaną ochrzczeni i czy niektóre części liturgii są śpiewane, czy nie.

Jak długo trwa msza w Niedzielę Wielkanocną?

Liturgia w Niedzielę Wielkanocną nie różni się zbytnio od zwykłej mszy. Dzięki obrzędowi pokropienia i typowo wypełnionej kongregacji (co wydłuża czas dystrybucji Komunii), nabożeństwo w Niedzielę Wielkanocną może trwać 10-15 minut dłużej niż zwykłe nabożeństwo niedzielne.

Jakie jest znaczenie białej lilii na Wielkanoc?

Nie zdziw się, jeśli zobaczysz swój kościół udekorowany pięknymi białymi liliami w poranek wielkanocny. Lilie są wspomniane w Biblii i są symbolem odrodzenia i czystości. Są one najpopularniejszym kwiatem wielkanocnym.

Gdzie obchodzona jest Wielkanoc?

Prawie wszystkie odłamy chrześcijaństwa na całym świecie w jakiś sposób obchodzą Wielkanoc.

Czy Wielkanoc będzie w tym roku ciepła?

Możemy mieć tylko nadzieję!

"Hallow is an excellent resource for people searching for deeper spiritual lives, especially the younger generation of Catholics today. It helps make clear that a relationship with God is and can be extremely personal and can be a great source of peace, joy, and strength."

Most Reverend Bishop Kevin C. Rhoades (Bishop of Fort Wayne-South Bend)

"Prayer is the best way to prepare to meet the Lord when He comes. Try the Hallow App."

Father Mike Schmitz (Director of Youth and Young Adult Ministries, Diocese of Duluth)

"It’s a blessing to find so many rich resources for prayer and meditation in one place. So grateful for the Hallow app!"

Sr. Miriam James Heidland, SOLT (John Paul II Healing Center Presenter & Author of 'Loved as I am')

"Without prayer, we will never recognize the presence of God that nourishes the core of our being. Hallow is a vibrant new tool for helping our generation reclaim such prayer in our lives!"

Jackie & Bobby Angel (Speakers and Authors)

Pobierz Hallow już dziś

Pin It on Pinterest