Modlitwy wielkopostne na 2023 rok

Każdego roku w okresie, kiedy nadchodzi Środa Popielcowa, możemy poczuć się zbici z tropu, jeśli chodzi o nasze życie modlitewne.

Wiemy, że Wielki Post jest ważny i pomaga nam przygotować się do Wielkanocy. Większość katolików uznaje Wielki Post za uroczysty okres, w którym pokutujemy za swoje grzechy.

W związku z tym w czasie Wielkiego Postu możemy odczuwać presję, aby starać się jeszcze bardziej, jeśli chodzi o modlitwę.

Rzeczywiście, podczas Wielkiego Postu ważna jest modlitwa. Bardzo ważna. Ale post i jałmużna też mają znaczenie. Więc podejmijmy wszystkie inne działania, które pomogą nam uwolnić się od naszych własnych pragnień i żyć w zgodzie z powołaniem Bożym.

W tym okresie Bóg nie wzywa nas do *dłuższej* modlitwy. Ani do „lepszej” — cokolwiek to znaczy. 

Wspaniałym punktem wyjścia do zbliżenia się do Boga i poprawy naszego życia modlitewnego w czasie Wielkiego Postu jest po prostu pragnienie poprawy naszego życia modlitewnego w tym okresie. Jeśli to czytasz, prawdopodobnie już masz to pragnienie.

Zacznijmy więc od tego.

Krótkie modlitwy wielkopostne 

Krótkie modlitwy wielkopostne są łatwym sposobem na przejście od pragnienia, aby więcej się modlić podczas Wielkiego Postu do faktycznego robienia tego.

W końcu Wielki Post obejmuje jedne z najdłuższych liturgii w roku (i przygotowuje nas do nich).

W Niedzielę Palmową odbywa się pierwsze czytanie Męki Pańskiej, zanim usłyszymy je ponownie w Wielki Piątek. Wielki Tydzień obejmuje również Wielki Czwartek i Wigilię Paschalną, dwie wyjątkowe i piękne liturgie.

Są one dłuższe niż zazwyczaj.

Aby być blisko Boga w dni, kiedy jesteśmy zapracowani i nie jesteśmy na Mszy, niekiedy potrzebujemy jedynie krótkich, prostych modlitw.

W czasie Wielkiego Postu jest tak samo.

Oto kilka prostych modlitw, które możesz odmówić, aby poczuć więź z Bogiem podczas Wielkiego Postu w tym roku:

  • „Boże, niech Twoje światło poprowadzi mnie przez ten dzień, a Duch Święty przyniesie mi pokój. Amen”.
  • „Boże, niech moja dzisiejsza ofiara (wymień swoją ofiarę wielkopostną) przypomina mi o mojej zależności od Ciebie we wszystkich błogosławieństwach, którymi mnie darzysz. Amen”.
  • „Obym się zjednoczył ze wszystkimi moimi braćmi i siostrami, którzy cierpią na całym świecie. Obyśmy pojednali się w Twojej miłości i obym stał się budowniczym Twojego Królestwa tu na ziemi”.
  • “Ojcze Niebieski, bardzo mi przykro za każdą chwilę, w której dzisiaj zgrzeszyłem. Proszę o przebaczenie i siłę, abym jutro usłyszał Cię i bardziej za Tobą podążał. Amen”.
  • „Boże, dziś modlę się za (imię osoby, za którą chcesz się pomodlić). Proszę, abyś obdarował tę osobę wszelkimi łaskami dziś i przez cały okres Wielkiego Postu. Amen”.
  • „O Jezu, oddaję się Tobie, troszcz się wszystkim. Amen”.

Hallow oferuje „Jednominutowe medytacje” — krótkie, proste modlitwy, które pomogą wyrobić nawyk odmawiania modlitw wielkopostnych w zaledwie kilka minut każdego dnia.

POWIĄZANE: Modlitwy wielkanocne na 2023 rok

Wielkopostne studiowanie Biblii: wersety do refleksji

Tak jak krótkie modlitwy wzbogacają nasze życie w wierze podczas Wielkiego Postu, tak samo fragmenty Biblii mogą pomóc nam w refleksji nad tym okresem i jego zrozumieniem.

Podobnie jak w przypadku krótkich modlitw to, że werset biblijny nie jest długi ani złożony, nie oznacza, że jest pozbawiony treści. Niektóre z najpotężniejszych wersetów lub kazań biblijnych pochodzących bezpośrednio od Jezusa to zaledwie kilka prostych słów, takich jak 7 ostatnich słów Chrystusa. (Odsyłacz do modlitwy nr 40)

W czasie tegorocznego Wielkiego Postu możesz także rozważyć te krótkie wersety biblijne:

„Hiob na to odpowiedział Panu, i rzekł: 2 »Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić.« 3 Zapytałeś: »Kto przesłania zamiar nierozumnie?« O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. 4 „Powiedziałeś: »Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić! Chcę spytać. Racz odpowiedzieć.« 5 Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. 6 Stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele”.

Hioba 42: 1-6

„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? 7 Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? 8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. 9 Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”

Izajasza 58: 6-9

„W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!”

Rodzaju 3:19

„Bądźcie więc poddani Bogu. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. 8 Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni. 9 Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. 10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was”.

Jakuba 4: 7-10

Czytania na każdy dzień Wielkiego Postu

Podobnie jak wszystkie codzienne czytania na Mszy, fragmenty Biblii na okres Wielkiego Postu są powiązane z cyklem kalendarzowym.

Czytania niedzielne zmieniają się w cyklu trzyletnim, gdzie poszczególny rok liturgiczny określa litera A, B lub C. W roku 2023 w Kościele obowiązują czytania według cyklu z roku A, w którym przeważają fragmenty z Ewangelii Św. Łukasza.

Czytania na co dzień — stanowiące podstawę Liturgii Słowa na mszy w dni powszednie — zmieniają się w cyklu dwuletnim. W roku 2023 do liturgii w dni powszednie w Kościele obowiązują czytania z cyklu I. 

Strona USCCB (Konferencji episkopatu Stanów Zjednoczonych) jest pomocnym źródłem zawierającym czytania mszalne z Pisma Świętego na każdy dzień. Okres Wielkiego Postu nie jest wyjątkiem. 

Aplikacja Hallow oferuje również codzienne czytania mszalne, poranne modlitwy, codzienne refleksje i wiele więcej każdego dnia. Słuchaj czytań bezpośrednio z telefonu i uważnie rozważaj każde z nich.

Modlitwa na Drodze Krzyżowej

Podczas Wielkiego Postu popularną praktyką dewocyjną są rozważania stacji Drogi Krzyżowej.

Ta forma modlitwy, znana po łacinie jako Via Crucis, upamiętnia podróż Jezusa na Kalwarię i odtwarza różne kroki przebytej przez niego drogi. Łączna liczba stacji wynosi czternaście.

Każda stacja zwykle zaczyna się od recytowania wersetu przez osobę, która prowadzi modlitwę. Grupa odpowiada chórem. Po krótkim rozważaniu wszyscy wspólnie recytują modlitwę. 

Zebrani przechodzą wokół kościoła, zatrzymując się przy obrazach przedstawiających każdy krok Jezusa na drodze do krzyża.

Stacje Drogi Krzyżowej mają bogatą historię zakorzenioną w tradycji Kościoła. W dzisiejszych czasach Drogę Krzyżową często odprawia się w piątkowe wieczory przez cały okres Wielkiego Postu.

W Wielki Piątek w wielu kościołach odbywa się specjalne nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

7 ostatnich słów

Siedem ostatnich słów, czyli mów, Jezusa to zbiór ostatnich zdań, które wypowiedział, zanim wyzionął ducha na krzyżu.

Te słowa często są rozważane w okresie wielkopostnym. Hallow udostępni mnóstwo zasobów modlitewnych, aby pomóc Ci w rozważaniu ostatnich słów Jezusa.

Modlitwy wielkopostne: często zadawane pytania

Pozwól, aby Hallow przeprowadził Cię przez najczęstsze pytania i rozwiał błędne wyobrażenia dotyczące modlitw wielkopostnych, byś nie miał żadnych wątpliwości co do rozpoczęcia pogłębiania swojego życia modlitewnego.

Co Biblia mówi o Wielkim Poście? 

Wielki Post odnosi się do czasu, kiedy Jezus przebywał na pustyni, modląc się i poszcząc przez 40 dni, i przezwyciężył pokusę diabła. Biblia nie wspomina wyraźnie Wielkiego Postu. Warto jednak pamiętać o znaczeniu Pisma Świętego i tradycji w Kościele. Zanim została spisana pierwsza Ewangelia (Św. Marka), wczesny kościół już istniał przez dziesięciolecia.

Jakie specjalne modlitwy lub obrzędy są związane z Wielkim Postem?

Istnieje niewiele (jeśli w ogóle!) modlitw zarezerwowanych wyłącznie na czas Wielkiego Postu. Zmiany w praktykach liturgicznych są bardziej oczywiste. Na przykład Gloria jest pomijana we Mszy, podobnie jak Alleluja przed Ewangelią. Takie modlitwy jak Zdrowaś Maryjo i Ojcze nasz są zawsze dopuszczalne w czasie Wielkiego Postu (i poza nim).

Jakie modlitwy różańcowe odmawia się podczas Wielkiego Postu?

Podczas modlitwy różańcowej w okresie Wielkiego Postu często odmawia się Tajemnice Bolesne. Różaniec do 7 Boleści jest również powszechny w tym czasie. 

Ile modlitw muszę odmówić za spożywanie mięsa w piątki podczas Wielkiego Postu?

Nie ma ustalonej liczby modlitw ani nawet porządku modlitewnego. Poproś Boga o przebaczenie, a także o pomoc w powstrzymywaniu się od jedzenia mięsa w piątki. Poza tym rezygnacja z czegoś na Wielki Post to wybór osobisty. Oprócz tego możesz również pojednać się z innymi w duchu poprzez jałmużnę, wolontariat, pomoc organizacji charytatywnej lub po prostu wykonując prace domowe na rzecz ukochanej osoby. 

Jak odmawiać stacje Drogi Krzyżowej?

Drogę Krzyżową odprawia się najczęściej w Kościele lub przy kaplicach na zewnątrz. Możesz również skorzystać z aplikacji Hallow i odmówić Drogę Krzyżową w domu.

Spraw, aby Twój Wielki Post w 2023 roku był tak głęboko przeżyty jak nigdy dotychczas. Módl się z Hallow — najlepszą katolicką aplikacją modlitewną — i odnajdź pokój w okresie tego Wielkiego Postu.

Pin It on Pinterest